STROJNÍ OMÍTKY

Strojní omítky na míru od profesionálů

Moderní stroje přinesly v oblasti realizace omítek hotovou revoluci. Strojní omítky mají na rozdíl od manuálně zpracovávaných omítek řadu výhod.

  • rychlejší realizace
  • minimální ztráty materiálu
  • úspora nákladů na míchání a transport omítkových směsí.

Strojní omítky a jejich aplikace

Zajímá vás, jak realizace strojních omítek probíhá?
Před samotným stříkáním jádrové omítky musíme připravit podklad, osadíme všechny vnějšími ocelové rohovníky, které dodají rohům větší pevnost a odolnost proti poškození a lepší finální vzhled.

Základem každé práce je kvalitní podklad. Nejprve nastříkáme jádrovou omítku a to v tloušťce 15 – 20 mm (záleží na rovnosti stěn). Pomocí stahovací hliníkové latě nastříkanou vrstvu srovnáme tak, abychom docílili základní rovinnosti a svislosti + – 5 mm. Další důležitá úprava jádrové omítky přichází až po jejím zatuhnutí – takzvaným zaškrábaní, srovnáme do roviny s přesností + – 2 mm a to ve všech směrech.

Po vyschnutí jádrové omítky pokračujeme nanesením jedné nebo dvou vrstev jemné štukové omítky. Tu aplikujeme tradiční metodou za pomoci novodurového nebo plechového hladítka. Finální úpravu strojní omítky pak provádíme zaštukováním houbovým nebo plstěným filcem.